Ring Oss: 0707 - 23 41 14

JOBBRESURS SVERIGE AB

FASTIGHET & BYGG
BEMANNING & ENTREPRENAD

Jobbresurs erbjuder tjänster och personal
inom fastighet och bygg.
Kontakta Oss

JOBBRESURS SVERIGE AB

Organisation

Arbetsmiljöingenjör
Leg.arbetsterapeut
Socionom
Personalvetare / HR-Kompetens
It-tekniker
Arbetslivskonsulter
Arbetsledare/handledare inom hantverk, data/IT
Språkkompetens – bl.a östeuropeiska och arabiska språk
Kontakta Oss

JOBBRESURS SVERIGE AB

Organisationsutveckling
Bemanning

Jobbresurs erbjuder tjänster till privata, -offentliga, -kulturella och sociala
näringar. Våra medarbetare har vana från såväl små som stora
organisationer inom områdena ledarskap, HR, rekrytering, varsel,
outplacement/omställningsarbete.
Kontakta Oss

JOBBRESURS SVERIGE AB

VERKSAMHETSOMRÅDEN

 • Fastighet & Bygg | Bemanning & EntreprenadOpen or Close

  Jobbresurs erbjuder tjänster och personal inom fastighet och bygg. Exempel på tjänster vi erbjuder och kompetens hos vår personal:


  - Hantverkare inom snickeri med mångårig erfarenhet och utbildning.

  - Arbetsledare inom snickeri.

  - Yrkesmän inom måleri och plattsättning.

  - Yrkesmän inom VVS och EL.

  - Personal inom mark- och anläggningsarbete.

  - Rivningsarbetare samt håltagning.

  - Byggstäd.


  Vår personal är alltid utrustad med rätt klädsel, skyddsutrustning och ID06. Personalen är också utrustad med verktyg anpassat efter uppdraget.

  Vid behov har vi tillgång till nödvändig maskinpark.

 • Organisationsutveckling | BemanningOpen or Close
  JOBBRESURS erbjuder tjänster till:

  Privata, -offentliga, -kulturella och sociala näringar.

  Våra medarbetare har vana från såväl små som stora organisationer inom områdena:


  - Ledarskap

  - HR

  - Rekrytering

  - Varsel

  - Outplacement/Omställningsarbete

  - Rehabiliteringsplaner


  JOBBRESURS erbjuder sin kompetens såväl inom fysisk som organisatorisk- och social arbetsmiljö.

  Konsulttjänster i upprättande av och/eller implementerandet av arbetsmiljöplan(SAM).


  Jobbresurs hyr ut och rekryterar personal då du som arbetsgivare behöver extra resurser och/eller vid oväntade förändringar.

  Vi har yrkesarbetare och tjänstemän inom exempelvis service/handel, bygg, städ, restaurang, lager, ekonomi/administration, it.

 • OrganisationOpen or Close

  - Arbetsmiljöingenjör

  - Socionom

  - Personalvetare / HR-Kompetens

  - It-tekniker

  - Arbetslivskonsulter

  - Arbetsledare inom hantverk

  - Språkkompetens – bl.a östeuropeiska språk


  Samtliga våra medarbetare har relevant utbildning inom yrkesområdet och en längre erfarenhet inom yrket.

Välkommen till JOBBRESURS! - Vägar vidare med samverkan, prestation och glädje!.Kontakta Oss